Smart Marketing
Image default
Bedrijven

Je bedrijf onder handen nemen

Een gestroomlijnde organisatie binnen je bedrijf is van groot belang als je wil dat alles zo vlot en efficiënt mogelijk verloopt. Je wil immers je bedrijfsvoering optimaliseren. Project portfolio management kan je daarbij helpen. In het kader van project portfolio management wordt er onder andere gekeken naar vragen als: In welke mate beschikt een lopend project over een duidelijke bestuurlijke structuur? Zijn alle factoren omtrent de capaciteit in orde? Hoe zit het met het budget? Met andere woorden, de activiteiten komen neer op organisatiebeheersing: hoe controleer je op een verantwoorde manier de huidige bedrijfsvoering en de toekomstige uitbouw daarvan? Pepperflow kan antwoord bieden op deze vragen.

Budgetbeheersing

We zullen nu kijken naar verschillende aspecten die samenhangen met project portfolio management. Ten eerste budgetbeheersing. Planning is een ontzettend belangrijk en onmisbaar element bij het uitzetten van een bedrijfsplan. Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden die je binnen een bepaalde tijdspanne hebt. Budget vormt hier een onderdeel van. Budget bepaalt de kaders van de mogelijkheden. Heb je geen middelen? Dan kan er ook niks bereikt worden. Met Pepperflow krijg je inzicht in financiële bronnen, dagelijkse updates en ramingen die relevant zijn voor het budget van een lopend (of toekomstig) project. Je ziet zo dat budgetbeheersing een essentieel onderdeel is van project portfolio management.

Risicobeheersing

Bij een verantwoorde manier je bedrijf of organisatie besturen hoort het kunnen inschatten en anticiperen op (mogelijke) risico’s. Het identificeren van kansen en bedreigingen behoort tot de kern van een goede bedrijfsvoering. Hiervan hangt af hoe succesvol op korte en lange termijn een onderneming kan zijn. Risicoloos bestaat nou eenmaal niet in het bedrijfsleven. Overal waar er mogelijkheden zijn, liggen kansen op mislukkingen op de loer. Met Pepperflow krijg je op een visueel heldere manier inzicht in de risico’s die relevant zijn voor jouw organisatie. Het registreert onder andere de kans op risico’s, de impact ervan en welke maatregelen je ter preventie zou kunnen treffen.

Tijdmanagement  

Uitbesteding en automatisering zijn wezenlijke elementen die een grote rol kunnen spelen bij werkzaamheden in het kader van planning en tijdmanagement. Het succes gehalte van efficiënt een project opzetten hangt namelijk niet alleen af van kennis en kunde, maar ook van de mate waarin je werkwijze en informatie flow gestroomlijnd is. De dosering van informatie met Pepperflow zorgt voor een geleidelijkere en meer soepele bedrijfsvoering. Planning wordt makkelijk met diagrammen en de verdeling van taken gebeurt overzichtelijker met de mogelijkheden die Pepperflow je biedt.