Smart Marketing
Image default
Internet marketing

Onbelaste vergoedingen

WKR staat voor werkkostenregeling. Via deze regeling kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Deze regeling is verplicht bij elke werkgever. Eerst was dit niet verplicht maar sinds januari 2015 wel. Er is een zogenoemde vrije ruimte van onder de 1,2% onder de loonsom van alle werknemers bij het bedrijf. Als je daarboven komt moet je 80% belasting betalen over het hele bedrag wat daar boven komt. Je hebt allerlei soorten werkkosten die binnen de regeling vallen maar er zijn ook vrijstellingen. Dit zijn onder andere reiskosten zoals een kilometervergoeding of abonnementen voor het openbaar vervoer maar ook maaltijden tijdens overwerk valt hier onder. Er zijn ook voorzieningen die niet ten koste van de vrije ruimte gaan. Dat zijn werkkleding, een vaste telefoon of een ruimte voor fitness. Alles wat je vergoedt of verstrekt aan ee nwerknemer wordt als loon of werkosten gerekend. Ook bij vergoedingen van kosten. Je moet als werkgever maar ook als werknemer dus onderzoeken wat deze kosten zijn. Je hebt natuurlijk het loon maar er komen nog meer kosten bij kijken wat voor een werkgever hoog op kan lopen. Als je als werkgever wilt weten hoe dit allemaal in zijn werk gaat kun je een cursus volgen. Vooral bij lastige branches kan dit handig zijn. CBBS is hier goed in en verstrekt ook cursussen waar je alles over de WKR, wetten en andere zaken te weten krijgt. Zo kun je als nieuwe ondernemer in een lastige branche gelijk uw nieuwe kennis toepassen.

Loonkosten kunnen hoog oplopen en zijn in verschillende klasses te verdelen. Je hebt bijvoorbeeld directe en indirecte loonkosten, maar ook verplichte premies en bijdragen. Directe loonkosten zijn salaris, vakantietoeslag en uitkeringen van winst. Indirecte loonkosten zijn kosten van pensioen, reiskosten en vergoedingen. Loonbelasting, volksverzekeringen en de zorgverzekering horen bij de premies en andere bijdragen. Deze kosten kunnen hoog oplopen.

http://www.cbbs.nl/